ENQUESTA
anònima

Encuesta
0% Completo
1 de 3

0. DADES PERSONALS

Edat
Sexe
¿Amb qui convius en el domicili habitual?
Estudies?
Zona / Barri
Treballes?
Llengua habitual
Tens vehicle propi?
Quin tipus de vehicle?
¿Tens internet en el mòbil?
¿Quines xarxes socials són les que mes utilitzes?